Website Remake

After looking at my old website with a terrible photograph, I decided to do a remake of my website. The new idea was to “Keep it simple”. Not only the design has changed, but also the way I write. From now, I write in English if the scope of the topic is global (Programming, Lifestyle, etc.), and in Slovak, if the scope is local (School, Prague, etc.).

Po pohľade na moju starú stránku s otrasnou fotkou som sa rozhodol, že ju kompletne prerobím. Nový nápad bol “Keep it simple”. Nielen design som zmenil, ale aj spôsob písania. Odteraz píšem tému globálneho rozsahu (Programovanie, Životný štýl, …) anglicky a lokálneho (Škola, Praha, …) slovensky.